Internet FPT Long An


Mục tiêu phát triển Long An thành tỉnh bền vững, hài hòa giữa khu vực đô thị và nông thôn, trình độ công nghệ cao, đồng bộ cơ sở hạ tầng, hiện đại, đời sống tinh…